میدان مانژ مسکو روسیه

یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 14:20


میدان مانژ مسکو روسیه

میدان مانژ مسکو روسیه

میدان مانژ مسکو روسیه یکی از دیدنیهای پایتخت روسیه که تور روسیه نوروز 97 در سال های 1932 تا 1938 بنا شده است. میدان سرخ مسکو توسط خیابان تور روسیه تورسکایا به میدان مانژ متصل می شود. موزه تاریخی مسکو، دانشگاه مسکو و باغ الکساندر در سه گوشهمیدان مانژ مسکو روسیه قرار دارند. در زیر زمین قسمت مرکزی این تور روسیه فروردین میدان که گنبد مدور شیشه‌ای روی آن را پوشانده است، مرکز خریدی چهار طبقه به همراه یک پارکینگ وجود دارد. این گنبد ساعت جهانی نیمکره‌ ی شمالی زمین است و ساعت‌ های شهرهای بزرگ روی آن مشخص هستند. کاخ کرملین و کتابخانه‌ی ملی روسیه نیز در نزدیکی این میدان واقع شده اند. مسافرانتور روسیه برای رسیدن به این میدان می توانند از سه ایستگاه مترو در نردیکی میدان استفاده تور روسیه فروردین 97 کنند.  

 

میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه

 میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.